อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom รุ่นที่ 5
มกราคม 6, 2019

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1988627294539796&type=1&l=ee7538ff67

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ  นายดุษิต ศรีหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ด้วยความยินดียิ่ง

1 Comment

  1. สวัสดี นี่คือความเห็น
    เพื่อเริ่มการจัดการ การแก้ไขและลบความเห็น โปรดเข้าไปที่หน้าจอความเห็นในหน้าควบคุม
    รูปประจำตัวผู้แสดงความเห็นมาจาก Gravatar