ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่
มกราคม 6, 2019
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
มกราคม 6, 2019

อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom รุ่นที่ 5

https://web.facebook.com/pg/prakan.ac.th/photos/?tab=album&album_id=2010297572372768

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพื่อเป็นการขยายผลสู่ คณะครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการจัด”อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ” รุ่นที่ 5 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]

Comments are closed.