ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2561
มกราคม 7, 2019
ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561
มกราคม 7, 2019

ค่ายศาสตร์พระราชา

ค่ายศาสตร์พระราชา

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ค่ายศาสตร์พระราชา) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานพระราชปณิธานมุ่งเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักเรียน ในวันที่ 3-4 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.10 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2561 ระดับชั้น ม. 4 และ ม.5/1-6 “กิจกรรมศาสตร์พระราชา เยาวชนพอเพียง” วิทยากรโดย พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง และคณะ – วันที่ 4 มกราคม 2561 ระดับชั้น ม. 6 และ ม.5/7-12 “กิจกรรมจุดหมายที่ปลายฝัน” วิทยากรโดย พ.อ.นพ. พงศักดิ์ ตั้งคณา และคณะ และ”กิจกรรมวัยใสใจสะอาด” วิทยากรโดยคณะพระวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย” [ภาพกิจกรรม]

rin
rin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *