ค่ายศาสตร์พระราชา
มกราคม 7, 2019
รับมอบโล่รางวัล “OBECQA”
มกราคม 7, 2019

ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561

ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ดังนี้ วันที่ 3 มีนาคม 2561 ระดับชั้น ม.6 ทัศนศึกษา พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว พิพิภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และวัดอรุณราชวราราม วันที่ 4 มีนาคม 2561 ระดับชั้น ม.4 ทัศนศึกษา วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล ตลาดน้ำอโยธยา และวัดไชยวัฒนาราม จ. พระนครศรีอยุธยา วันที่ 5 มีนาคม 2561 ชั้น ระดับชั้นม.5 ทัศนศึกษา พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว พิพิภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และวัดอรุณราชวราราม โดยมีคณะครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และดูแลรับผิดชอบนักเรียน [ภาพกิจกรรม]

rin
rin

Comments are closed.