สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับชาติ

รับมอบโล่รางวัล “OBECQA”
มกราคม 7, 2019
โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net
มกราคม 8, 2019

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับชาติ

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับชาติ

โรงเรียนสมุทรปราการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 (ระดับชาติ) ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม จำนวน 34 รายการ ผลการแข่งขัน ดังนี้
1. เหรียญทอง 17 เหรียญ คิดเป็น 50.00% ได้แก่ 1) คณิตศาสตร์ GSP 2) นิทานคุณธรรม 3) วาดภาพลายเส้น 4) เดี่ยวระนาดทุ้ม 5) เดี่ยวขิม 7 หย่อง 6) ขับร้องเพลงไทย 7) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 8) มายากล 9) Story Telling 10) พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น 11) เรียงความภาษาญี่ปุ่น 12) การจัดการค่ายพักแรม 13) สภานักเรียน 14) ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 15) ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 16) การจัดสวนแก้ว 17) การแกะสลักผลไม้
2. เหรียญเงิน 15 เหรียญ คิดเป็น 44.12% ได้แก่ 1) ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 2) โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 3) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ) เครื่องบินพลังยาง 3 มิติ 5) โครงงานคุณธรรม 6) ภาพยนตร์สั้น 7) สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 8) ประติมากรรม 9) เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 10) เดี่ยวฆ้องวงเล็ก 1) นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 12) เล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น 13) เรียงความภาษาจีน 14) ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 15) Webpage ประเภท Text Editor
3. เหรียญทองแดง 1 เหรียญ คิดเป็น 2.94% ได้แก่ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
4. เข้าร่วม 1 รายการ คิดเป็น 2.94% ได้แก่ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
[ภาพกิจกรรม]

rin
rin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *