โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับชาติ
มกราคม 7, 2019

โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net

งานแนะแนว โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี ซึ่งจัดติว 5 รายวิชาดังนี้ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ โดยทีมวิทยากรคุณภาพ ดังนี้ ระดับชั้น ม.3 วันที่ 9 – 13 มกราคม 2562  และ ระดับชั้น ม.6 วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2562  [ภาพกิจกรรม]

rin
rin

Comments are closed.